Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni – Elenatal – Bebeğinizden Mektup Var İletişim Formu

Kişisel verileriniz, Elenatal – Bebeğinizden Mektup Var iletişim formunu doldurmanız durumunda, bebeğiniz ve hamilelik süreciniz ile ilgili sizinle iletişim kurulabilmesi için Bayer Türk Kimya Sanayi Limited Şirketi (“Bayer” veya “Şirket”) tarafından işlenecektir. Verilerinizin nasıl işlendiğine dair bilgilere aşağıdaki başlıklardan ulaşabilirsiniz.

1. Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla ve Hangi Hukuki Sebeplere Dayanılarak İşlenmektedir?

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 5. ve 6. maddeleri, kişisel veri işlemenin hukuki sebeplerini düzenlemektedir. Aşağıda kişisel verilerinizin işlenme amaçları ve hukuki sebeplerine yer verilmektedir:

  • Hamilelik durumunuza ilişkin bilgileriniz, açık rıza vermeniz halinde, hamilelik sürecinde bebeğiniz adına her ay mektup gönderilmesi; bu sayede sizinle iletişimimizin ve ürünlerimizle olan bağlılığınızın arttırılması amacıyla işlenmektedir.
  • Kimlik, iletişim ve işlem güvenliği bilgileriniz, mektupların size ulaştırılabilmesi için iletişim kurulması amacıyla veri işlemenin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak işlenmektedir.
  • Yukarıda belirtilen veriler, açık rıza vermeniz halinde, grup şirketleri ile ortak sistem ve uygulamaların kullanılması, grup şirketleri politika ve kurallarına uyumluluğun sağlanması ile denetleme ve raporlama faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla yurt dışındaki grup şirketleri ile; bilgi teknolojileri hizmet tedariki amacıyla yurt dışındaki hizmet sağlayıcılar ile paylaşılmaktadır.

2. Hangi Kişisel Verileriniz İşlenmektedir?

Bu aydınlatma metninde belirtilen amaçlarla, kimlik, iletişim, işlem güvenliği ve hamilelik durumuna ilişkin bilgileriniz işlenmektedir.

3. Kişisel Verileriniz Nasıl ve Hangi Hukuki Sebeplere Dayanılarak Toplanmaktadır?

Kişisel verileriniz iletişim formu aracılığıyla, otomatik ve kısmen otomatik yöntemlerle toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, veri işlemenin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması ile ilgili kişinin açık rızasının bulunması hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.

4. Kişisel Verileriniz Kimlerle Paylaşılmaktadır?

Kişisel verileriniz, “Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla ve Hangi Hukuki Sebeplere Dayanılarak İşlenmektedir?” başlığındaki amaçların yerine getirilebilmesi için yurtiçi ve yurtdışındaki grup şirketleri ve tedarikçilerimiz ile paylaşılmaktadır. Bu paylaşımlarda Kanun’un kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin düzenlemelerine uygunluk sağlanmaktadır.

5. İlgili Kişi Olarak Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin Kanun’un 11. maddesinde sayılan haklarınızı kullanmak için taleplerinizi aşağıdaki adresler üzerinden Şirketimize iletebilirsiniz:

  • Yazılı Başvuru: Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Balkan Cad. No: 53 34771 Ümraniye, İstanbul.
  • E-Posta Adresi: kisiselverilerinkorunmasi@bayer.com (e-posta yöntemiyle başvuru için sistemlerimizde kayıtlı e-posta adresinizi kullanmanız gerekmektedir).
  • Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Adresi: bayerturk@hs01.kep.tr

Haklarınızı kullanmak için ayrıca, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtilen diğer yöntemleri de tercih edebilirsiniz.

Annelik Yolculuğunuz

Bebeğinizden her ay mektup almak için kaydolun.

Sizin ve bebeğinizin her ay nasıl geliştiği hakkında bilgi içeren, aylık mektuplar alın.